- Samenwerken

Voor een zo goed mogelijk product, schakelt u het liefst de beste vakmensen in. Voor het beste resultaat schakelt u vervolgens Key-events in. Ik zorg voor een werksfeer waarin ruimte is voor diversiteit en kwaliteit van mensen. Ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden en daag ze uit het beste van zichzelf te laten zien. Het doel, het door u gevraagde product, blijft centraal staan. Met liefde en trots wordt dit gezamenlijk behaald.

- Special Events

Kleine en grote events waarbij verschillende werelden vernieuwend met elkaar verbonden worden. Bijzondere momenten kunt u markeren op een manier die meer doet voor uw organisatie en mensen. In een key-event kan de eigenheid en uniciteit van uw organisatie gezien en ervaren worden. Dit zullen mensen onthouden. Goede kans dat mensen zich naar aanleiding hiervan graag met uw organisatie/doel willen verbinden. Interessant voor iedereen

Een specifiek onderdeel vormt “Doe eens Wad”, de bijzondere zeiltochten op de Waddenzee voor max. 8 personen op zeilschip “De Raaf”.

- Gesprekspartner - Coaching

In sommige gevallen kan het uiterst prettig, zinvol en verhelderend zijn om hardop tegen een onafhankelijk persoon die niet bij de zaak betrokken is en er geen belang bij heeft, in vertrouwen uw gedachten uit te spreken. Immers, macht versmalt de blik, belangrijke keuzes verdienen een extra overweging en tijdens een langdurig proces ligt een tunnelvisie op de loer. Ik kijk met u mee en stel kritische vragen, waardoor het onderwerp ruimer belicht wordt en u nieuwe inzichten en stof tot nadenken krijgt. Dit geeft inspiratie en beweging in uw gedachten.

- Conceptontwikkeling

Van vaag idee naar een concreet concept met een heldere visie en doel, afgestemd op de aanwezige kwaliteiten van mensen en de beschikbare middelen en tijd.     Home