Opdrachtgevers

o.a. Europese Commissie, Provincie Groningen, van Ede en Partners, Nord Deutsche Rundfunk (NDR), Valkhorst en Partners, Nederlands Jeugd Instituut, de Hoenderloo-groep, RadarUitvoering, Dienst Landelijk Gebied, St. PeerGrouP.

Startseminar voor internationale uitwisselingsprojecten - Opdrachtgever: Europese Commissie

Vraag: Ontwikkeling van een seminar voor mensen die partners zoeken in andere landen voor internationale uitwisselingsprojecten.
Gekozen voor een aantrekkelijke locatie die mensen zo veel mogelijk gelegenheid geeft om elkaar op verschillende manieren te ontmoeten en uit te wisselen en voldoende beperkt om tot concrete plannen te komen: drie dagen met een groot zeilschip de Waddenzee op. Gezamenlijk bijzondere ervaringen opdoen die ook later in de projecten nog de mensen met elkaar verbinden.
Resultaat: Partners werden gevonden, plannen gesmeed en projecten uitgevoerd. Het Nederlandse Agentschap stond weer stevig op de kaart binnen Europa.
Ontwikkeling en uitvoering samen met Finse collega. Wegens succes 3 jaar achter elkaar herhaald.      Top      Home

Letterlijk samen werken voordat je een samenwerkingsverband aan gaat. Letterlijk samen werken voordat je een samenwerkingsverband aan gaat.
Ruimte voor andere zichtpunten en nieuwe ontmoetingen. Ruimte voor andere zichtpunten en nieuwe ontmoetingen.

Voorstelling symposium 150 jarig bestaan - Opdrachtgever: Hoenderloo-groep

De Hoenderloo-groep is een organisatie die 24-uurs zorg biedt aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Ter gelegenheid van haar 150 jarig bestaan organiseerden zij een groot symposium voor mensen en instanties die professioneel direct of indirect betrokken zijn: kinderrechters, mensen van ministeries, mensen van de raad voor de kinderbescherming, toeziend voogden, etc.
Vraag: Kun jij met jongeren van ons (de Hoenderloo-groep) een voorstelling maken voor dit symposium?
Met behulp van binnen- en buitenbanden van fietsen, auto’s en sjofels, heb ik met de jongeren de vertaalslag gelegd tussen hun binnen- en buitenkant en met wie en wat zij banden hebben,. Het resultaat waren mooie beelden van jongeren die vertelden over wat voor hen werkelijk belangrijk is, waar hun dromen over gaan en hoe die er uit zien.
Resultaat: Het publiek was geraakt , zat met een brok in zijn keel of tranen in zijn ogen, de dossiers kregen weer gezichten en de kern van hun werk werd weer helder. De jongeren straalden, kregen vaak voor het eerst van hun leven applaus voor iets wat zij deden en nog wel van mensen die een belangrijke betekenis in hun leven hebben. Na afloop ontstonden er nieuwe gesprekken tussen spelers en toeschouwers.      Top      Home

Contact Making Seminar voor internationale trainers - Opdrachtgever: Europese Commissie

Concept ontwikkeld naar aanleiding van de vraag: Hoe kunnen we nieuwe internationale trainerskoppels krijgen en uitwisseling tussen trainers internationaal bevorderen?
Ons uitgangspunt was dat mensen in de gelegenheid gesteld moesten worden om letterlijk te ervaren hoe iemand werkt, om gelijkgestemden te vinden op specifieke onderwerpen en voor korte spontane experimenten. Dit is in een vorm gegoten waarbij ieders favoriete (nationale) spel of oefening met elkaar werd gespeeld, rond specifieke onderwerpen werd gebrainstormd. De laatste dag stond in het teken van afspraken maken en experimenten.
Uitgevoerd in Estland.      Top      Home

Conceptontwikkeling kerstfeest met inhoud

De Groningse afdeling van een groot landelijk out-placement-bureau organiseerde dit feest en had hiervoor een deel van de Oosterpoort afgehuurd. Met dit feest wilden zij graag een inhoudelijk statement maken over hun visie op hun werk, verbonden aan hun visie op leven.
Vraag: Kun jij dit regisseren?
Key-events heeft hiervoor een concept ontwikkeld waarbij de Groningse afdeling als gastheer de mogelijkheid kreeg de gasten kracht en rijkdom te laten ervaren van wat het betekent om volgens deze visie te werken, te denken en te handelen. Doel: de collega’s vernieuwend met elkaar te verbinden en met de oorspronkelijke visie van de organisatie.
Resultaat: Het concept stimuleerde de gastdames en heren om hier verdere eigen invulling aan te geven met details die alleen zij kennen. Zij kwamen in beweging, nieuwe ideeën kwamen los, plannen werden uitgewerkt, er werd (vernieuwend) gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden werden opgepakt. Het werd hun project wat zij graag in de wereld wilden zetten, graag aan hun collega’s wilden laten zien.
In samenwerking met Astrid Haverman, de Organisatiemakelaar.      Top      Home