Over key-events

 “Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen verlangen naar de eindeloze zee.”
                                                                                                              
Antoine de Sainte-Exupery
Key-events brengt mensen in beweging door een beroep te doen op het verlangen van mensen om deel uit te maken van een groter geheel en tegelijk uniek te zijn. Wij hebben de overtuiging
èn ervaring dat mensen met een gezamenlijk doel tot heel veel in staat zijn.

Key-events geeft mensen en organisaties de mogelijkheid om in een veilige omgeving te ervaren wat het werken aan dit gezamelijke doel voor hen zou kunnen betekenen. Wat gebeurt er als rollen worden afgelegd en mensen gaan doen wat ze eigenlijk niet kunnen laten? Welke zeeën zijn dan te bevaren, welk spel te spelen en welke wedstrijden te winnen? Een key-event laat mensen ervaren waar toe zij in staat zijn en concentreert zich op de groep mensen die dit constructief willen inzetten.

Wij vinden dat als je werkelijk verandering teweeg wilt brengen, je mensen moet laten ervaren hoe het zou kùnnen zijn. Zo geef je mensen de gelegenheid hier naar te gaan verlangen en zèlf in beweging te komen. Smaakt dit naar meer, dan gaan wij graag met u om tafel zitten om te kijken hoe u dit verder in uw organisatie vorm kunt geven. Home