Achtergrond

Key-events zet de kracht en kwaliteit van andere vakgebieden en omgevingen in om u een ander zicht te geven op uw zaak. Onze expertise ligt op het gebied van de wind en de zee, internationale en culturele diversiteit, theater, zeilen en sport. Ieder onderdeel heeft zijn eigen kwaliteit:

De wind en de zee: De wind waait gedachten schoon en wakkert het vuur in mensen aan. De zee werkt spiegelend en louterend. Zij maakt patronen zichtbaar en tastbaar, zonder te veroordelen.
Internationale en Culturele diversiteit: De veiligheid van het hebben van een andere culturele achtergrond, kan de vrijheid geven om persoonlijke voorkeuren, wensen en eigenschappen makkelijker te tonen. Zo kan er op een speelse manier worden omgegaan met cultuurverschillen (nationaal en internationaal) en individuele verschillen.
Theater: Het concreet, zichtbaar en daardoor bespreekbaar maken van wat er bij en in mensen en een organisatie leeft. Gedachten verbeelden, mogelijkheden zichtbaar krijgen en uitproberen. Groots denken om bij de kern te komen. Het herontdekken van eigen talenten in samenhang met anderen in een omgeving die ruimte biedt voor trots, schoonheid, eigenheid, plezier en lef.
Zeilen: Door de begrenzing van ruimte en mogelijkheden wordt effectief samenwerken en oplossingsgericht denken gevraagd. Het hebben van een gezamenlijk doel en individuele doelen, blijken heel goed samen te kunnen gaan. En dit alles in een omgeving die mensen letterlijk laat ervaren dat zij deel uit maken van een veel groter geheel.
Sport: Het letterlijk in beweging komen en het aannemen van een andere houding brengt verandering teweeg. De fysieke energie van het met elkaar in beweging zijn. Elkaar uitdagen om er uit te halen wat er in zit.      Home